top of page
Blauwe doorgang

Vind je weg en ontdek je mogelijkheden

Bij Oase Jongerencoaching

About

Onze Aanpak

Begrip van Onze Doelgroep

Oase Jongerencoaching onderscheidt zich door onze gespecialiseerde kennis van en begrip voor jongeren met een multiculturele achtergrond. Met meer dan tien jaar ervaring in het coachen van islamitische jongeren en jongeren met een multiculturele achtergrond zijn wij toegewijd aan het zorgvuldig luisteren naar en begrijpen van de leefwereld van onze doelgroep, terwijl we nadrukkelijk openstaan voor jongeren van alle achtergronden. We streven ernaar jongeren te begeleiden op een manier die zowel rekening houdt met hun achtergrond en hun behoeften respecteert als hen helpt zich op een authentieke wijze te verbinden met de samenleving.

Een Aanpak die Cultuur en Maatschappij Verbindt

Onze benadering kenmerkt zich door empathie en inzicht. We erkennen de culturele hindernissen die jongeren kunnen tegenkomen en bieden begeleiding die hen niet alleen helpt om persoonlijke vooruitgang te boeken, maar ook om effectief te integreren in de bredere maatschappij. Dit is vooral van belang bij het aanpakken van identiteitsproblemen, familie- of systeemgerelateerde uitdagingen, psychische problematiek, en studie- en loopbaanproblemen.

Echtheid en Zelfontplooiing

Bij Oase Jongerencoaching gaat het om meer dan alleen begeleiding; We creëren een omgeving waar jongeren zich begrepen en ondersteund voelen in hun unieke uitdagingen. We geloven dat jongeren het beste opbloeien wanneer ze leven vanuit zichzelf en hun eigen unieke pad vinden, in plaats van enkel te overleven of zich aan te passen aan de maatschappij. Veel jongeren worden overspoeld door de eisen van de wereld en ervaren een leegte. Ons doel is om hen te helpen deze leegte te overbruggen, door hen te begeleiden naar een pad van zowel persoonlijke vervulling als maatschappelijke betrokkenheid.

 

Lees meer...

Onze visie

Bij Oase Jongerencoaching integreren we in onze benadering invloeden vanuit psychoanalytisch gedachtegoed, wat extra nadruk legt op de rol van het onbewuste in angsten en gedragspatronen. Deze aanpak biedt ons de mogelijkheid om onbewuste processen te verkennen en te begrijpen, waardoor we in staat zijn om diepgewortelde patronen te doorbreken. De psychoanalyse sluit ook nauw aan bij de geloofsbeleving: het erkent en waardeert het onbekende, het deel van de mens dat we niet volledig begrijpen, maar dat toch een drijvende kracht achter ons gedrag en gevoel kan zijn. Deze samensmelting van psychoanalytische inzichten met culturele en spirituele waarden stelt ons in staat om een unieke en effectieve begeleiding te bieden aan jongeren van diverse achtergronden.

trap omhoog

Studiestress en meer...

Je begint je opleiding vol goede voornemens, vastbesloten om binnen de gestelde tijd je diploma te behalen. Maar al snel, in de hectiek van lessen, tentamens, en projecten, merk je dat het moeilijker is dan verwacht. Stress bouwt op door onduidelijke projectopdrachten, strakke deadlines, en de uitdaging van zelfstandig leren. Je vindt het lastig om hulp te vragen, bang om over te komen alsof je het niet begrijpt.

Naarmate de weken vorderen, groeit de druk. Je worstelt met planning, uitstelgedrag en communicatieproblemen met klasgenoten. Ondanks enkele successen, voel je je overweldigd en onzeker. Je probeert te plannen en door te zetten, maar vindt het lastig om gemotiveerd te blijven. Uitdagingen stapelen zich op en je voelt je vaak alleen in deze strijd.

Herken jij je in deze situatie? Bij Oase Jongerencoaching begrijpen we wat je doormaakt. Wij bieden ondersteuning bij studiestress en uitstelgedrag, maar ook bij bredere levensuitdagingen bieden wij psychische ondersteuning aan jongeren. Met onze ervaring in het begeleiden van jongeren helpen we je graag uit je patronen te breken. Kom langs voor een analyse en ontdek samen met ons hoe we je kunnen ondersteunen in een persoonlijk traject naar succes en zelfonwikkeling.

>>

De kudde
Oase cirkel
Treatment

Expertise in Studie- en Loopbaanbegeleiding

Cultuursensitief

Wat ons echt onderscheidt in studie- en loopbaanbegeleiding, is ons inzicht in de unieke uitdagingen waarmee de jongeren waarmee we werken worden geconfronteerd. Deze uitdagingen variëren van drukte thuis tot de soms overweldigende druk vanuit familie en gemeenschap. De sociale verwachtingen binnen deze interne cultuur kunnen hoog zijn en soms botsen met wat de buitenwereld van deze jongeren vraagt.

Systemisch

In deze complexe situaties biedt Oase Jongerencoaching gepersonaliseerde begeleiding. We helpen jongeren niet alleen bij het vinden van hun weg door deze uitdagingen heen, maar ondersteunen ook bij het 'leren leren', het maken van keuzes, en het omgaan met de omgeving. Dit is vooral belangrijk voor jongeren die beperkte middelen hebben of te maken krijgen met andere beperkingen in hun leeromgeving.

Op Maat

Ons doel bij Oase Jongerencoaching is om jongeren te begeleiden bij het vinden van hun eigen weg. Deze weg is niet alleen een weg door hun studie of carrière, maar ook een reis naar zelfontdekking en het bereiken van hun volledige potentieel, ondanks en dankzij hun unieke achtergrond en omstandigheden. Onze aanpak is creatief, flexibel en altijd afgestemd op de individuele behoeften en omstandigheden van de jongere.

De Reis van Verandering
in drie stappen

Analyse

Onze aanpak begint met een essentiële eerste stap: een intake- of kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek voeren we een grondige analyse uit van de persoonlijkheid en de omgeving van de jongere. Dit stelt ons in staat een duidelijk beeld te krijgen van hun situatie en behoeften.

Traject op Maat

Gebaseerd op de intake en analyse, ontwikkelen we een gepersonaliseerd traject. Dit traject is flexibel en wordt afgestemd op de specifieke uitdagingen en doelen van de jongere. We werken stapsgewijs, waarbij we ons richten op progressieve ontwikkeling en sturen bij waar nodig.

Evaluatie en Afsluiting

Elk traject wordt afgesloten met een grondige evaluatie. We reflecteren op de vooruitgang en bespreken eventuele vervolgstappen. Dit is ook een moment van afronding, waarbij we de behaalde resultaten erkennen en vieren.

Contact
bottom of page