top of page

Voor Ouders en Verwijzers

Gekleurde cirkel van logo Oase
Waarom Oase Jongerenbegeleiding

Waarom Oase Jongerenbegeleiding?

Als ouder of professionele verwijzer heeft u het beste voor met de jongeren waar u zorg voor draagt of mee werkt. Bij Oase Jongerencoaching delen we diezelfde toewijding.

Het opgroeien in een snel veranderende wereld, zeker voor jongeren met een islamitische of andere niet-westerse achtergrond, kan uitdagend zijn. Ze kunnen te maken krijgen met unieke stressfactoren, zoals culturele verschillen, identiteitsvragen, en druk vanuit de maatschappij of de eigen gemeenschap. Dit kan leiden tot problemen zoals stress, faalangst, identiteitsverwarring, angsten, en leerproblemen.

 

Als ouders en verwijzers speelt u een cruciale rol in het leven van deze jongeren. Uw steun en begrip zijn essentieel. In sommige gevallen is professionele begeleiding echter onmisbaar om jongeren te helpen bij hun problemen, vooral wanneer ouders of verzorgers merken dat zij zelf niet voldoende ondersteuning kunnen bieden op een specifiek gebied.

Wat bieden wij?

Wat Bieden Wij?

Persoonlijke begeleiding: Onze aanpak is gericht op de jongere en diens unieke situatie. We luisteren naar hun verhalen, begrijpen hun uitdagingen en werken samen met hen aan oplossingen.

 

Vaardigheidstraining en persoonlijke ontwikkeling: We bieden praktische trainingen en activiteiten om jongeren te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen.

 

Een veilige en begripvolle omgeving: We creëren een ruimte waar jongeren zich gehoord en begrepen voelen, waar ze kunnen groeien en leren zonder oordeel.

Onze Werwijze

Onze Werkwijze: een Reis naar Verandering in drie Stappen

Intake en Analyse

Onze aanpak begint met een essentiële eerste stap: een intake- of kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek voeren we een grondige analyse uit van de persoonlijkheid en de omgeving van de jongere. Dit stelt ons in staat een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de specifieke behoeften.

Traject op Maat

Gebaseerd op de intake en analyse, ontwikkelen we een gepersonaliseerd traject. Dit traject is flexibel en wordt afgestemd op de specifieke uitdagingen en doelen van de jongere. We werken stapsgewijs, waarbij we ons richten op progressieve ontwikkeling en bijsturen waar nodig.

Evaluatie en Afronding

Elk traject wordt afgesloten met een grondige evaluatie. We reflecteren op de vooruitgang en bespreken eventuele vervolgstappen. Dit is ook een moment van afronding, waarbij we de behaalde resultaten erkennen en vieren.

verkeersbord richting
Vaardigheden aanleren

Vaardigheidstrainingen op Maat

We bieden een reeks aan maatwerktrajecten aan, die zowel een integraal onderdeel van onze begeleiding vormen als losstaand beschikbaar zijn. Onze veelzijdige vaardigheidstrainingen richten zich op diverse gebieden, waaronder het aanleren van studievaardigheden, het ondersteunen bij studie- en loopbaankeuzes, het versterken van zelfvertrouwen, het overwinnen van faalangst, en het verbeteren van sociale vaardigheden. We benaderen elke training op een holistische manier, waarbij we gesprekssessies combineren met lichaamsgerichte interventies, zoals mindfulness of sportieve activiteiten. Deze benadering stelt ons in staat de trainingen nauwgezet af te stemmen op de individuele behoeften en voorkeuren van elke jongere, om zo een optimale leerervaring en persoonlijke groei te garanderen. Meer informatie over onze trajecten is hier te vinden.

Onze Coaches

Onze Coaches

Bij Oase Jongerencoaching zijn we trots op ons team van deskundige coaches. Elke coach heeft uitgebreide ervaring in het werkveld van jongerencoaching, en heeft specifieke kennis van onze doelgroep. Hun professionele achtergrond wordt verrijkt door persoonlijke inzichten, voortkomend uit hun eigen levensreis en hun interculturele achtergronden. Onze coaches hebben door hun achtergrond begrip van de specifieke uitdagingen en problematieken die vaak spelen binnen islamitische en bredere interculturele gemeenschappen en zijn uitgerust om een breed scala aan jongerenproblematieken aan te pakken, met speciale aandacht voor de unieke uitdagingen van jongeren die leven tussen twee of meer culturen. Dit zorgt voor een ondersteuning die zowel cultureel sensitief als persoonlijk relevant is.

Vertrouwelijkheid en Doorverwijzen

Vertrouwelijkheid en doorverwijzen

Wij hechten grote waarde aan vertrouwelijkheid en open communicatie. Informatie wordt alleen met derden zoals scholen gedeeld wanneer er expliciete toestemming is van de jongere en, in het geval van minderjarigen, hun ouders. Jongeren hebben ook de vrijheid om op elk gewenst moment hun traject te pauzeren of te stoppen.
Wanneer een jongere of verwijzer contact met ons opneemt, zorgen we voor een nauwkeurige afstemming met het meest geschikte lid van ons coachingsteam. Indien wij inschatten dat we de jongere niet optimaal kunnen ondersteunen, bieden we de mogelijkheid tot interne doorverwijzing binnen ons team of naar externe specialisten. Dit proces van doorverwijzing garandeert dat elke jongere de best mogelijke begeleiding krijgt, afgestemd op de individuele situatie. Voor meer informatie over onze coaches en hun achtergronden, nodigen we u uit om onze website centrumdeoase.nl te bezoeken. Hier vindt u gedetailleerde profielen van elk lid van ons team.

bottom of page